wz

Chorvatsko Plitvice

Previous index page Next index page
of 7

1 2 3 4 5 6 7

 

.:Galerie 1

01.JPG 010.JPG 011.JPG
012.JPG 013.JPG 014.JPG
015.JPG 016.JPG 017.JPG
018.JPG 019.JPG 02.JPG
020.JPG 021.JPG 022.JPG

Plitvická jezera jsou nejznámějším národním parkem v Chorvatsku a patří k nejhezčím přírodním památkám a výletním místům v Evropě. Díky jejich přírodní rozmanitosti byl tento národní park zařazen do seznamu světového přírodního dědictví UNESCA. Plitvická jezera se skládají ze 16 navzájem propojených jezer, jsou zde četné vodopády a kolem nich roste hustý les. Návštěvníci zde najdou četné stezky, vhodné k procházkám, dřevěné můstky, které jsou jen o něco výše nad poklidnou hladinou jednotlivých jezer. Kromě pěší obchůzky přírodních krás jezer a jejich okolí se dá na prohlídku také vyrazit turistickým vláčkem nebo lodí. Plitvická jezera jsou otevřena po celý rok a lze je navštívit kdykoliv.

Plitvická jezera jsou součástí Dinarského krasu. Nacházejí se na poloviční vzdálenosti ze Zagrebu do Zadaru nedaleko hranic s republikou Bosna a Hercegovina. Zdejší krajina je poměrně členitá, i když nemá vysloveně horský charakter. Nejvyšší bod Seliški vrh dosahuje 1 280 m nadmořské výšky. Převážnou část rozlohy parku (295 km 2 ) zabírají zalesněné kopce, jenž obklopují vodní systém. Největšími jezery jsou Kozjak (81,5 ha) a Prošćansko jezero (68 ha), přičemž první uvedené patří svými 46 m mezi nejhlubší. Nejvyšší vodopád dosahuje 78 m a je skokem říčky Plitvice do kaňonu pod nejnižším jezírkem Novakovica Brod (502 m. n. m.). Tato říčka dala název celému parku navzdory tomu, že hlavní jezerní systém napájí vody Matice a Rječice. Postupným splynutím těchto tří říček pokračuje tok dále jako řeka Korana.V horninách, tvořících podloží chráněného území, převládají sedimenty s převažujícím podílem uhličitanu vápenatého. V horní části systému až po jezero Kozjak je to především dolomit. Spodní část parku budují čisté vápence, v nichž mohla říčka snadno vyhloubit kaňon. Vznik jezerního systému však umožnila jiná karbonátová hornina - travertin. Voda obsahující uhličitan vápenatý, rozpuštěný z okolních hornin, protéká přes rostliny, které rostou v místech kde je největší okysličování. Na jejich koříncích se uhličitan vápenatý sráží a vytváří krustu, jež je základem travertinových bloků. Ty směrem vzhůru neustále narůstají až zahradí řečiště tak dokonale, že vznikne jezero, z něhož pak voda odtéká přepadem přes travertinovou hranu.

Jezerní systém není starší než 8 000 let. Narůstání travertinových hrází je velmi dinamické, takže naši dědové si pamatují Plitvická jezera v poněkud jiné podobě. Veřejnost dnes nemá přístup do celého parku, může si však prohlédnout téměř všechna jezera, podél nichž jsou vybudovány dřevěné chodníčky s různě časově náročnými okruhy (3-4 h, 5-6 h). Dobře projít lze celou dolní část jezerního systému a horní až po hráz Pešćanského jezera (A,B). Obě části mají zvláštní vstupy. Za projížďku lodí po jezeře Kozjak a za použití elektrického vláčku, který spojuje horní a dolní část je nutné zaplatit. Znepřístupněním vybraných lokalit je snaha konzervovat tak specifický ekosystém. Zdejší lesní porost patří k nejzachovalejším svého druhu v Evropě. Park je domovem velkých šelem - medvědů, vlků, rysů. Stejně hojná je i vysoká a černá zvěř. Jezera jsou bohatá na ryby, zejména pstruhy. Vyhledat dovolenou - Plitvická jezera

Mapa Plitvická jezera


Zvětšit mapu

Počasí Plitvická jezera